Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ερωτήματα για διαγωνισμό ζωγραφικής

Εκτύπωση

1. Μπορούν να υπάρχουν έργα που δεν είναι ζωγραφικής αλλά είναι κατασκευές;

Απάντηση

Τα έργα θα μπορούν να είναι μόνο δισδιάστατα και όχι τρισδιάστατα. Μόνο έργα ζωγραφικής και κολάζ από τα οποία δεν θα εξέχει κάποιο υλικό.


2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαρτόνι ή μόνο χαρτί;

Απάντηση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαρτί οποιασδήποτε ποιότητας στις διαστάσεις που αναφέρονται (π.χ. χαρτί μπλοκ ζωγραφικής, χαρτί μπλοκ ελεύθερου σχεδίου, κανσόν). Στόχος είναι τα υλικά να είναι παρόμοια ώστε να υπάρχει δίκαιη κρίση.


3. Τι υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

Απάντηση

Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι τα παρακάτω: λάδι, μολύβια, παστέλ, λαδοπαστέλ, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, νερομπογιές και τέμπερες.