Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Χορήγηση τεχνικών στοιχείων τοπογραφίας

Εκτύπωση

Ορόσημα, Στάσεις, Κορυφές

1. ΑΙΤΗΣΗ.

 

Σημείωση:

Τα τεχνικά στοιχεία,

πρέπει να συνοδεύονται από Παράβολα του Δημοσίου αξίας 1 Ευρώ έκαστο

(παράβολα του Δημοσίου διατίθενται από την Δ.Ο.Υ. ή Κ.Ε.Π.)