Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Έκδοση τίτλου κυριότητας εποικισμού/αναδασμού

Εκτύπωση

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΛΗΡΟΥΧΟΥ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ/ΚΕΠ).