Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Βεβαίωση άρσης υποθήκης

Εκτύπωση

1. ΑΙΤΗΣΗ.

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΕ/Δ.Ο.Υ.)