Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Εκμίσθωση εκτάσεων για σταβλικές εγκαταστάσεις

Εκτύπωση

1. ΑΙΤΗΣΗ.

2. ΤΟΠ/ΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ (μετά από υπόδειξη του ενδιαφερομένου εκδίδεται από την υπηρεσία).