Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς ζώντων ζώων άνω των 8 ωρών

Εκτύπωση

1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. 1/2005

2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ 1-1-2007 ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 1-1-2009)