Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Άδεια εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων

Εκτύπωση

1. ΑΙΤΗΣΗ

2. ΠΤΥΧΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΕΕ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΠΔ. 463/1987 Η ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Π.Δ.109/89 Η ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΤΥΧΙΟ Η ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ , ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

3. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ

4. 2 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ.

6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ.

7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΕΠΑΡΚΗ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ.

 

Σημείωση: Αυτοψία των εγκαταστάσεων από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 6 του Ν.2538/1997 για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων του εδαφίου στ' της παρ. 2 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου και σύνταξη πρακτικού εξετάσεως