Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Άδεια λειτουργίας πτηνοτροφικής επιχείρησης πολλαπλασιασμού και εκκολαπτηρίου

Εκτύπωση

1. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.224/1998

2. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.224/1998

5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. 1/2005