Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορ.-Γεωργία

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
21 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος - Β’, Γ’ Απογραφή (Μεταβίβαση)
22 Αντιγραφή άδειας κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος από απώλεια ή φθορά
23 Διαγραφή λόγω παύσης κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος
24 Βεβαίωση διαγραφής – μεταγραφής, λόγω πώλησης γεωργικού μηχανήματος
25 Βεβαίωση διαγραφής λόγω εξαγωγής στο εξωτερικό γεωργικού μηχανήματος
26 Νέα άδεια λόγω αλλαγής κινητήρα γεωργικού μηχανήματος
27 Νέα άδεια λόγω απαλοιφής των τιθεμένων περιορισμών, γεωργικού μηχανήματος
28 Νέα άδεια λόγω απώλειας ή καταστροφής πινακίδας, γεωργικού μηχανήματος
29 Βεβαίωση περί κυκλοφορίας συλλεκτικής μηχανής, γεωργικού μηχανήματος
30 Βεβαίωση περί απογραφής γεωργικού μηχανήματος

Σελίδα 3 από 5