Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δικαιολογητικά για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου από το εθνικό αποθεματικό

Εκτύπωση

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ.

2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

3. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ) ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ.

4. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΟΓΑ, Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ.

5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Ε1,Ε9.

6. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ Ή ΕΙΚΟΣΑΕΤΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ

7. ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ» ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 1/8 ΕΩΣ 15/12

ΙΣΧΥΣ :1 ΕΤΟΣ