Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου οδήγησης τύπου Α΄ γεωργικού μηχανήματος

Εκτύπωση

1. Αίτηση

2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

3. Βεβαίωση παθολόγου γιατρού

4. Δίπλωμα Αυτ/του ή Μοτ/του (προαιρετικά)

5. Τριπλότυπο είσπραξης (εκδίδεται και εισπράττεται από την Υπηρεσία)