Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου οδήγησης βοηθού χειριστού θεριζοαλωνιστικής μηχανής

Εκτύπωση

1. Αίτηση

2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

3. Βεβαίωση παθολόγου γιατρού

4. Πτυχίο τύπου Α' (τουλάχιστον 2 χρόνια)

5. Τριπλότυπο είσπραξης (εκδίδεται και εισπράττεται από την Υπηρεσία)