Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Θεώρηση πτυχίου οδήγησης γεωργικού μηχανήματος λόγω ορίου ηλικίας (65 ετών)

Εκτύπωση

1. Αίτηση

2. Βεβαίωση παθολόγου γιατρού

3. Τριπλότυπο είσπραξης (εκδίδεται και εισπράττεται από την Υπηρεσία)