Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου οδήγησης γεωργικού μηχανήματος λόγω απώλειας ή φθοράς

Εκτύπωση

1. Αίτηση

2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

3. Άδεια κυκλοφορίας (φθαρμένη)

4. Δήλωση απώλειας ή βεβαίωση συμβάντος στην Αστυνομία

5. Αποδεικτικό δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα

6. Τριπλότυπο είσπραξης (εκδίδεται και εισπράττεται από την Υπηρεσία)