Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αντικατάσταση πτυχίων οδήγησης γεωργικού μηχανήματος ξένης χώρας

Εκτύπωση

1. Αίτηση

2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

3. Βεβαίωση παθολόγου γιατρού

4. Το πτυχίο της ξένης χώρας

5. Επίσημη μετάφραση του ξένου πτυχίου

6. Τριπλότυπο είσπραξης (εκδίδεται και εισπράττεται από την Υπηρεσία)