Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Χορήγηση βεβαίωσης περί κατοχής πτυχίου οδήγησης γεωργικού μηχανήματος

Εκτύπωση

1. Αίτηση

2. Πτυχίο οδήγησης

3. Τριπλότυπο είσπραξης (εκδίδεται και εισπράττεται από την Υπηρεσία)