Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δικαιολογητικά για την έγκριση χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας χελιού

Εκτύπωση

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ.

2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ.

3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ.