Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
91 4ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων 01/10/12
92 Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό 06/09/12
93 3ο Τεχνικό Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 14/08/12
94 Ενημέρωση για θέματα φυτοϋγείας 02/08/12
95 2ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 2012 02/08/12
96 Απαγόρευση καύσης καλαμιών 05/07/12
97 Έναρξη λειτουργίας ενιαίου μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών 31/05/12
98 Εξαγορά εκτάσεων Νόμος 406122-03-2012 17/05/12
99 Απαγόρευση φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 15/05/12
100 Παράταση και τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 3.1 08/05/12

Σελίδα 10 από 11