Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
71 Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό 22/08/13
72 Απόφαση λήψης μέτρων σε μολυσμένη περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας λόγω παρουσίας ευλογιάς των μικρών μηρυκαστικών 20/08/13
73 Ανακοίνωση ευλογιάς στο Πύθιο 19/08/13
74 2ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 2013 06/08/13
75 1ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 2013 12/07/13
76 Παραχώρηση για γεωργική χρήση Κοινόχρηστων – Διαθεσίμων Δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Μεγ. Δοξιπάρας 02/07/13
77 Παραχώρηση για γεωργική χρήση Κοινόχρηστων – Διαθεσίμων Δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Κεράμου 02/07/13
78 Παραχώρηση για γεωργική χρήση Κοινόχρηστων – Διαθεσίμων Δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Ελαίας 02/07/13
79 Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο στους παραποτάμους Άρδα και Ερυθροπόταμο, στις φραγμαλίμνες, ταμιευτήρες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς περιοχή ευθύνης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας 09/04/13
80 Ενημέρωση Τευτλοπαραγωγών 11/03/13

Σελίδα 8 από 11