Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
61 Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης ενστάσεων 20/02/14
62 2/2014 απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Ορεστιάδας Π.Ε Έβρου 18/02/14
63 Eγκατάσταση Νέων Γεωργών 20/01/14
64 Ανακοίνωση προς όλους τους καλλιεργητές 26/11/13
65 Ανακοίνωση προς κτηνοτρόφους 05/11/13
66 Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου αμπελοοινικής περιόδου 2012-2013, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ 21/10/13
67 5ο Τακτικό Δελτίο Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων 11/10/13
68 Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών 23/09/13
69 4ο Τακτικό Δελτίο Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων 23/09/13
70 3ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 2013 23/08/13

Σελίδα 7 από 11