Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
51 Εν δυνάμει δικαιούχοι καθίστανται οι επιλαχόντες του Προγράμματος των Νέων Γεωργών 14/11/14
52 Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων έτους 2014/2015 03/11/14
53 Επεμβάσεις στα βαμβακοχώραφα για την αντιμετώπιση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού 14/10/14
54 Δικαιώματα φύτευσης αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό 02/09/14
55 Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2014, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ 02/09/14
56 2ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 2014 11/08/14
57 1ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 2014 23/07/14
58 Δημοσιοποίηση των εν δυνάμει δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων της 1ης και 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 2.3 (Β) ¨Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων¨ του Μέτρου 214 του ΠΑΑ (2007-2013) 10/04/14
59 Ενημέρωση παραγωγών 08/04/14
60 Ανακοίνωση για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα έτους 2014/2015 10/03/14

Σελίδα 6 από 11