Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
41 Αποστολή καταστάσεων του προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-RICA για τα έτη 2013-2014 16/06/16
42 Άρση μέτρων στις ζώνες αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Κ2-Κ3 06/04/16
43 Πρόγραμμα και πρόσκληση για την 12η γιορτή βιοκαλλιεργητών και μελισσοκόμων. 20/08/15
44 Πρόληψη για την αντιμετώπιση κινδύνων από πυρκαγιές 10/08/15
45 Γεωργικές προειδοποιήσεις για την καλλιέργεια βαμβακιού 31/07/15
46 Δικαιώματα φύτευσης αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό 20/05/15
47 Πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων 20/04/15
48 Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικων εκτάσεων έτους 2015-2016 19/03/15
49 Πληρωμές του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας στην περιοχή ευθύνης της ΔΑΟΚ Ορεστιάδας 19/12/14
50 Δημοσιοποίηση αποφάσεων 20/11/14

Σελίδα 5 από 11