Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
21 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. “ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ Ι.Κ.Ε.” γίδινο γάλα (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 16/08/18
22 Απόφαση αναγνώρισης Ο.Π. ''Κ.Σ. ΘΡΑΚΩΝ ΑΜΝΟΣ'' αιγοπρόβειο γάλα (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 16/08/18
23 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. “ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ Α΄ ΙΚΕ” σιτάρι 29/06/18
24 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. “ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ Α΄ ΙΚΕ” βαμβάκι 29/06/18
25 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. “ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝΗΣ Α΄ ΙΚΕ” βαμβάκι 29/06/18
26 Aπόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. “ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ Ι.Κ.Ε.” γάλα αιγών 29/06/18
27 Απόφαση αναγνώρισης της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΝΔΡΑ Α΄ Ι.Κ.Ε.» 15/06/18
28 Απόφαση αναγνώρισης της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΝΔΡΑ Α΄ Ι.Κ.Ε.» 15/06/18
29 Απόφαση αναγνώρισης του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Έβρου “ΘΡΑΚΩΝ ΑΜΝΟΣ” 15/06/18
30 Ενημέρωση επαγγελματιών χρηστών σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων και την απαίτηση κατοχής πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων 13/10/17

Σελίδα 3 από 11