Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
101 Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο στους παραποτάμους Άρδα και Ερυθροπόταμο, στις φραγμαλίμνες, ταμιευτήρες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς περιοχή ευθύνης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας 17/04/12
102 Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2012-2013 01/03/12
103 Πρόσκληση επιτροπής απαλλοτριώσεων Σαγήνης-Οινόης 26/01/12
104 Πρόσκληση επιτροπής απαλλοτριώσεων Ορεστιάδας 26/01/12
105 Πρόσκληση επιτροπής απαλλοτριώσεων Κλεισσούς 26/01/12
106 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής φορέων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της χώρας έτους 2012 26/01/12
107 Διευκρινιστική εγκύκλιος - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΜΕΤΡΟ 214 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ" 26/01/12
108 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΜΕΤΡΟ 214 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ" ΔΡΑΣΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 26/01/12
109 Μέτρα για την καλλιέργεια εδαφών κοντά στις όχθες υδάτινων όγκων 26/01/12

Σελίδα 11 από 11