Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
11 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ Α΄ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 31/08/18
12 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 31/08/18
13 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 31/08/18
14 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΟΥΡΙΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 31/08/18
15 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 31/08/18
16 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ''ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝΗΣ Α΄ ΙΚΕ'' βαμβάκι (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 16/08/18
17 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ''ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ Α΄ ΙΚΕ'' βαμβάκι (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 16/08/18
18 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ''ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ Α΄ ΙΚΕ'' σιτάρι (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 16/08/18
19 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ''ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΝΔΡΑ Α΄ ΙΚΕ'' ελαιούχων σπόρων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 16/08/18
20 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ''ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΝΔΡΑ Α΄ ΙΚΕ'' σιτηρών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 16/08/18

Σελίδα 2 από 11