Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. “ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ Α΄ ΙΚΕ” βαμβάκι

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.


Ορεστιάδα, 28-06-2018

Αρ. Πρωτ. 98226/5608


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η κατά το άρθρο 3 παρ. 1α, της Υ.Α. 397/18235/16-02-2017 (ΦΕΚ 601 Β΄) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α.) των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) καθώς και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 4481/196/10-01-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης pdf

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δαδούσης Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καραμιχαήλ Αθανάσιος

2. Μπανίδης Στέφανος

Η Γραμματέας

Ντινάκη Μαγδαληνή