Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Γεωργικές προειδοποιήσεις για την καλλιέργεια βαμβακιού

Εκτύπωση

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και οι αρμόδιες υπηρεσίες της με στόχο τη στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα, της αγροτικής παραγωγής και εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη Γεώργιου Παυλίδη προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους των καλλιεργειών για την προστασία τους. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ενημερώνει:

Η καλλιέργεια του βαμβακιού στην περιοχή ευθύνης μας βρίσκεται στην ανθοφορία και στο 30-40% περίπου της καρπόδεσης.

Από την παρακολούθηση των φερομονικών παγίδων που τοποθετηθήκαν από την υπηρεσία μας, έχει διαπιστωθεί ότι οι συλλήψεις του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (σχεδόν μηδενικές). Κατά τους επιτόπιους ελέγχους των βαμβακοφυτειών, δεν παρατηρούνται προσβολές προνυμφών (μικρών σκουληκιών) σε χτένια – άνθη – μικρά καρύδια. Επειδή όμως η γενιά του Αυγούστου (δεύτερη γενεά), είναι η πιο επιζήμια και για την αποφυγή προβλημάτων, συνιστούμε στους παραγωγούς να ελέγχουν τακτικά (ανά 2 ημέρες) τις βαμβακοφυτείες τους για την ύπαρξη προνυμφών σε καρύδια.

Τα κατώτατα όρια επέμβασης έχουν ως εξής:

1. Για το πράσινο σκουλήκι στο στάδιο καρποφορίας, δεύτερη γενεά: Τέσσερις νεαρές προνύμφες, μήκους μέχρι ενός εκατοστού ανά εκατό φυτά ή μια νεαρή προνύμφη στα φυτά γραμμής μήκους ενάμιση μέτρου.

2. Για το ρόδινο σκουλήκι, όταν διαπιστωθούν, στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο εβδομάδων περίπου, προνύμφες ρόδινου σε ποσοστό 5-8% στα εκατό καρύδια.

Επισημαίνουμε ότι, όπου και εάν κριθεί απολύτως απαραίτητο οι βαμβακοκαλλιεργητές να επέμβουν με χημικούς ψεκασμούς, αυτοί θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αργά τη νύχτα για να είναι αποτελεσματικοί (00:00 – 3:00) και σε κάθε περίπτωση με τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.