Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης ενστάσεων

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ EΒΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΚΑΤΩ ΟΙΝΟΗ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Ταχ. Κώδικας: 68200

Τηλέφωνο: 2552021333

FAX: 2552023864

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Ορεστιάδα, 19/2/2014

Αριθ. Πρωτ.: 23333/1598


Θέμα: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης ενστάσεων για την «Προμήθεια - Αναβάθμιση Ηλεκτρονικού & Τοπογραφικού Εξοπλισμού και Ειδικών Εφαρμογών (Προγραμμάτων) του τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/ 23-11-2011 αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού»

5. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

6. Το άρθρο 38 του Π.Δ 118/2007 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων»|

7. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής για την «Προμήθεια - Αναβάθμιση Ηλεκτρονικού & Τοπογραφικού Εξοπλισμού και Ειδικών Εφαρμογών (Προγραμμάτων) του τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού»

Γνωστοποιούμε ότι:

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 9.00 π.μ στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας (Ραιδεστού 9, 1ος Όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπηρετούντων στο οικείο τμήμα για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή έτους 2014 «Προμήθειας - Αναβάθμισης Ηλεκτρονικού & Τοπογραφικού Εξοπλισμού και Ειδικών Εφαρμογών (Προγραμμάτων) του τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού»:

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.peevrou.eu της Π.Ε Έβρου και να τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας (Αναγεννήσεως Τέρμα - Κ. Οινόη και Ραιδεστού 9).

 

Μ.Ε.Π.

Ο Δ/ντής

Δαδούσης Κωνσταντίνος