Παράταση και τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 3.1

Εκτύπωση

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου ανακοινώνεται παράταση και τροποποίηση της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 3.1 <<Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, από 4-05-2012 σε 30-06-2012 και τροποποίηση της παραγράφου 6.Β .1.α έτσι ώστε η υποβολή της αίτησης ενίσχυσης να γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2012 αντί του 2011 σύμφωνα με το (ΑΔΑ: Β499Β-3ΧΣ) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες στους φορείς που θα υποβληθούν οι αιτήσεις ενίσχυσης και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.Minagric.gr, www.Agrotikianaptixi.gr, Toπούζης Δημήτριος 25513-57152.