Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αίτηση καταχώρησης στο μητρώο εμπόρων

Εκτύπωση

1. AITHΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΝΟΜ/ΜΟ Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΕΔΡΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2. ANTIΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ

3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ) ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΉ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΊΑ Ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ