Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Άδεια λειτουργίας παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων

Εκτύπωση

1. AITHΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΝΟΜ/ΜΟ Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΕΔΡΑΣ,

2. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΥ (ΚΑΤΟΨΗ) ΜΕ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ