Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς (με δραστηριότητα μεταπώλησης και όχι απευθείας διάθεση στον καταναλωτή)

Εκτύπωση

1. AITHΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΝΟΜ/ΜΟ Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΕΔΡΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΚΑΤΟΨΗ)ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ

3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ)ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

5. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ,ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ Η ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

8. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)

9. MEΛΕΤΗ HACCP