Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
91 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2013 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Καπνού», Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 17/11/16
92 Πρόσκληση για νέους αγρότες 02/11/16
93 Υποβολή δηλώσεων κυψελών για διαχείμαση 19/10/16
94 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για την κάλυψη αναγκών σε αναλώσιμα υλικά του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου 07/10/16
95 Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας 03/10/16
96 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 3ης πληρωμής έτους 2012 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία-Νέα Πενταετία» και «Βιολογική Γεωργία-Παράταση» 29/09/16
97 3ο ενημερωτικό δελτίο για δάκο 28/09/16
98 Απαγόρευση αλιείας ΖΔΜ στις ζώνες Κ2 και Κ3 22/09/16
99 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 2ης πληρωμής έτους 2012 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», Ανειλημμένων Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Μέτρου Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του ΠΑΑ 2014-2020 13/09/16
100 Σύσταση για ψεκασμούς για την καταπολέμηση του δάκου 30/08/16

Σελίδα 10 από 35