Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
81 Νέα παράταση υπομέτρου 6.1 νέων γεωργών 29/12/16
82 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2014 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών των δράσεων 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές »και 2.3 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Παραγωγή καπνού» 23/12/16
83 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2014 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία », Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 23/12/16
84 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2014 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», Ανειλημμένων Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Μέτρου Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του ΠΑΑ 2014-2020 23/12/16
85 Εισηγήσεις Ημερίδας με θέμα «Η καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στον Έβρο - Προοπτικές» 19/12/16
86 Διεθνής Διαγωνισμός Ποιότητας Ελαιολάδων «MARIO SOLINAS» 09/12/16
87 Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" 28/11/16
88 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 2ης πληρωμής έτους 2013 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία », Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 25/11/16
89 Ανάρτηση εκ νέου αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2013 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», Ανειλημμένων Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Μέτρου Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του ΠΑΑ 2014-2020. 24/11/16
90 Ενημερωτική συνάντηση στις Φέρες για τους νέους αγρότες 23/11/16

Σελίδα 9 από 35