Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
71 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για την «14η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ- ΟΙΚΟΤΕΧΝΩΝ» που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα από τις ΔΑΟΚ Έβρου-Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 21/07/17
72 Τοποθέτηση δακοπαγίδων 2017 20/07/17
73 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 17/07/17
74 Ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην ΠΑΜΘ στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016’’» 12/07/17
75 Έναρξη υποβολής αιτήσεων μελισσοκόμων για τη συμμετοχή τους στη Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και στη Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» 02/06/17
76 Άρση απαγόρευσης αλιείας 12/05/17
77 Έλεγχοι προϊόντων στο Τελωνείο Κήπων 24/04/17
78 Ανάκληση οριστικής διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 22/03/17
79 Έλεγχοι προϊόντων στο τελωνείο των Κήπων 02/03/17
80 Ανάρτηση κατάστασης πληρωμών έτους 2014 δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 2.3(Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013 09/01/17

Σελίδα 8 από 35