Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
61 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη επενδυτικών σχεδίων που αφορούν αλιευτικά σκάφη θάλασσας και ποταμού στα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.& Θ.) 2014-2020 06/10/17
62 Απαγόρευση αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στις ζώνες Κ2 και Κ3 21/09/17
63 Ανάρτηση κατάστασης πληρωμών έτους 2015 δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 2.3(Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013 08/09/17
64 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2015 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία », Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 08/09/17
65 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2015 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών 30/08/17
66 Ενημέρωση μελισσοκόμων για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων Κυψελών διαχείμασης και αιτήσεων για τις Δράσεις 3.1 ¨Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων¨ και 3.2¨Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας¨ 29/08/17
67 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2015 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», Ανειλημμένων Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Μέτρου Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του ΠΑΑ 2014-2020 28/08/17
68 Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για τις δράσεις 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης» και 4.1 «Αναλύσεις Μελιού» 17/08/17
69 Υπουργικές Αποφάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 10/08/17
70 1ο τακτικό δελτίο προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας βαμβακοκαλλιέργειας 02/08/17

Σελίδα 7 από 35