Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
51 Άρση απαγόρευσης αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων 16/05/18
52 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 2ης πληρωμής έτους 2016 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία », Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 13/04/18
53 Τροποποίηση τρεχουσών Προσκλήσεων των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.& Θ.) 2014-2020 ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 08/03/18
54 Τροποποίηση τρεχουσών Προσκλήσεων των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.& Θ.) 2014-2020 ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 13/12/17
55 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2016 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία », Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 13/12/17
56 Ανάρτηση κατάστασης πληρωμών έτους 2016 δικαιούχων παραγωγών σακχαρότευτλων 08/12/17
57 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2016 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών των δράσεων 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές » και της Δράσης 2.3 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Παραγωγή καπνού» 07/12/17
58 Πρόσκληση για συμμετοχή στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» της δράσης «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και σχετική ενημερωτική ομιλία 10/11/17
59 2ο Τακτικό Δελτίο Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας 2017 13/10/17
60 Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 11/10/17

Σελίδα 6 από 35