Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
41 Απόφαση αναγνώρισης της Ομ.Π. Αποξηραμένων Χορτονομών -Αγροτικες Επιχειρήσεις Αλεξανδρούπολης Α΄Ι.Κ.Ε. 22/08/18
42 Απόφαση αναγνώρισης της Ομ.Π. Σιτηρών-Αγροτικες Επιχειρήσεις Αλεξανδρούπολης Α΄Ι.Κ.Ε. 22/08/18
43 Έξαρση του δάκου στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης 14/08/18
44 1 δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της περιφερειακής ενότητας Έβρου (Αλεξανδρούπολη) 10/08/18
45 Συστάσεις για την καλλιέργεια πεπονιού, εμφάνιση ωιδίου και ασθένειες ριζικού συστήματος 30/07/18
46 Ανάρτηση καταστάσεων δικαιούχων μελισσοκόμων για τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έτους 2018 19/07/18
47 Έξαρση του δάκου στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης - Ψεκασμοί 17/07/18
48 Απόφαση αναγώρισης της Ομ.Π. «Ομάδα Παραγωγών Αλεξανδρούπολης Αρωμαρτικών Φυτών» 09/07/18
49 Ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού Δακοκτονία 2018 28/06/18
50 Eνημέρωση σηροτρόφων 30/05/18

Σελίδα 5 από 35