Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
341 Πρόσκληση στο Μέτρο 133 «Ενημέρωση – προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων» 15/02/12
342 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΜΕΤΡΟ 214 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ" ΔΡΑΣΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 18/01/12
343 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύσταση και εκπαίδευση συνεργείων 18/01/12
344 Υποβολή δικαιολογητικών δωρεάν διανομής προϊόντων σε άπορους 17/01/12
345 Μέτρα για την καλλιέργεια εδαφών στις όχθες υδάτινων όγκων 17/01/12
346 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή παράταση των σε ισχύ συμβάσεων 22/11/11
347 Απαγόρευση αλιείας χελιού (είδος Anguilla anguilla) στον Ποταμό Έβρο και στο Δέλτα του 17/11/11

Σελίδα 35 από 35