Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
321 Δεύτερη παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 3.1 03/07/12
322 Πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 28/06/12
323 Πληρωμή Βιολογικής Γεωργίας έτους 2011 15/06/12
324 Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη Δράση 1.4 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» 24/05/12
325 Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη Δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» 24/05/12
326 Απαγόρευση φυτεύσεων οιναμπέλων 17/05/12
327 Ενοικίαση κοινόχρηστων αγροτεμαχίων 03/05/12
328 Παράταση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις 30/04/12
329 Ο θαλάσσιος πλούτος του Νομού Έβρου 19/04/12
330 Μέτρο 113 Πρόωρη Συνταξιοδότηση Καπνοπαραγωγών 12/04/12

Σελίδα 33 από 35