Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
31 Οδηγίες συμμετοχής στο Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα έτους 2019 για τις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών και Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» 18/10/18
32 Ορθή επανάληψη απόφασης αναγνώρισης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κοινής Χρήσης Μηχανημάτων Τυχερού Έβρου 18/10/18
33 Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»(ΑΔΑ: 6ΔΟΙ4653ΠΓ-ΩΩΖ) 11/10/18
34 Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της Πρόσκλησης της δράσης 10.1.07 (ΟΡΥΖΩΝΕΣ(ΑΔΑ: 6ΤΞ34653ΠΓ-5Δ4) 11/10/18
35 Ανάρτηση αποτελεσμάτων οριστικού πίνακα της Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 08/10/18
36 Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» 05/10/18
37 2o δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια 05/10/18
38 Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια 01/10/18
39 Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 24/09/18
40 Ενημέρωση μελισσοκόμων για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων Κυψελών διαχείμασης έτους 2018 04/09/18

Σελίδα 4 από 35