Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
21 Οδηγίες για την αντιμετώπιση παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού Potato Stolbur Phytolplasma (Candidatus Phytoplasma Solani) σε φυτά λεβάντας 20/02/19
22 Δυνατότητα διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων σε δηλώσεις καλλιέργειας έτους 2018 για δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του ΠΑΑ 2014-2020» 31/01/19
23 Ανακοίνωση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου 29/01/19
24 Ανακοίνωση για την υποβολή τροποποιήσεων μεταβιβάσεων για το 2019 15/01/19
25 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 5ης πληρωμής έτους 2012 δικαιούχων παραγωγών για τη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», Ανειλημμένων Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Μέτρου Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του ΠΑΑ 2014-2020 12/12/18
26 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2017 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών της Δράσης 2.3 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Παραγωγή καπνού» της 5597/11-03-2013 πρόσκλησης, Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 06/12/18
27 Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.07 “ Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες” 06/12/18
28 Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.04 “ Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα” 06/12/18
29 Πληρωμές Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-RICA για το έτος 2016 15/11/18
30 Από σήμερα η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μεταβιβάσεων – τροποποιήσεων της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» 05/11/18

Σελίδα 3 από 35