Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
101 Άρση μέτρων στη ζώνη αλιείας Κ2 23/08/16
102 Αδειοδότηση σταυλικών εγκαταστάσεων 12/08/16
103 1ο Τακτικό Δελτίο Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας 2016 03/08/16
104 Συστάσεις προς τους ελαιοπαραγωγούς για διενέργεια ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου 02/08/16
105 Απαγόρευση αλιείας ΖΔΜ στη ζώνη Κ2 28/07/16
106 Συστάσεις προς τους παραγωγούς πεπονιού 26/07/16
107 Έρευνα και καταγραφή της Αρωματικής και Φαρμακευτικής Χλωρίδας της Νήσου Σαμοθράκης 11/07/16
108 Απορρίψεις, ακατάλληλων για κατανάλωση, φορτίων λεμονιών 08/07/16
109 Άρση μέτρων απαγόρευσης αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στις ζώνες Κ2 και Κ3 01/07/16
110 Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 16/06/16

Σελίδα 11 από 35