Τροποποίηση τρεχουσών Προσκλήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας ΕΠΑΛΘ 2014-2020, μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Εκτύπωση

Κατεβάστε το Δελτίοpdf