Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Από σήμερα η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μεταβιβάσεων – τροποποιήσεων της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ : Φ.& Ζ.Παραγωγής


ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 5-11-2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 5.11.2018 θα ανοίξει το υποσύστημα μεταβιβάσεων – τροποποιήσεων για καταχωρήσεις από τους δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» για το πρώτο έτος εφαρμογής 2018 της δράσης. Οι δικαιούχοι καταχωρούν μόνοι τους τις αιτήσεις τροποποίησης ή διακοπής ή μεταβίβασης των τεχνικών τους δελτίων.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να προβούν, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, στις απαραίτητες ενέργειες (τροποποίησης, μεταβίβασης, διακοπής) για το έτος εφαρμογής 2018 καθώς δεν θα δοθεί εκ νέου δυνατότητα διαχείρισης σε άλλο χρόνο (για το ίδιο έτος εφαρμογής). Οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να ολοκληρωθούν για να προχωρήσει στην συνέχεια η πληρωμή της προκαταβολής της δράσης.

Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό για τις καταχωρήσεις των αιτημάτων των δικαιούχων για το έτος εφαρμογής 2018 μέχρι και την Τετάρτη 14.11.2018, στις 23.59 μμ, ενώ οι χειριστές των ΔΑΟΚ θα μπορούν να καταχωρούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτημάτων ανωτέρας βίας μέχρι και την Παρασκευή 16.11.2018.