Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της Πρόσκλησης της δράσης 10.1.07 (ΟΡΥΖΩΝΕΣ(ΑΔΑ: 6ΤΞ34653ΠΓ-5Δ4)

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ : Φ.& Ζ.Παραγωγής


Αλεξ/πολη :10-10-2018


Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στη Διαύγεια η αρ. πρωτ. 8739/8-10-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της Πρόσκλησης της δράσης 10.1.07 (ΟΡΥΖΩΝΕΣ(ΑΔΑ: 6ΤΞ34653ΠΓ-5Δ4)

Η Απόφαση θα βρίσκεται αναρτημένη στους ιστοτόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr.

Ο κατάλογος των δικαιούχων – για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων - αναφέρει τον Κωδικό ΟΠΣΑΑ του κάθε δικαιούχου και όχι το Ονοματεπώνυμο ή/και το ΑΦΜ.

Οι υποψήφιοι-δικαιούχοι της δράσης μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα μέσω της πρόσβασης που έχουν στο ΠΣ, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης