Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ : Φ.& Ζ.Παραγωγής

 

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στη Διαύγεια η αρ. πρωτ. 2882/132872/02.10.2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»(ΑΔΑ: 6ΔΟΙ4653ΠΓ-ΩΩΖ).

Η απόφαση έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ στο σημείο

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/xorotajian/574-prostasia-peribalon/5694-drasi-10-1-04.

Ο κατάλογος των δικαιούχων – για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων - αναφέρει τον Κωδικό ΟΠΣΑΑ του κάθε δικαιούχου και όχι το Ονοματεπώνυμο ή/και το ΑΦΜ.

Οι υποψήφιοι-δικαιούχοι της δράσης μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα μέσω της πρόσβασης που έχουν στο ΠΣ, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης