Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

1 δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της περιφερειακής ενότητας Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡ/ΚΗΣ

ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Πληροφορίες : Γ. Τσιτλαΐδης, Κ.Μπαχαράκη

Ταχ. Διεύθυνση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 681 00, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο : 25513 57100-57109

Fax : 2551350425

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

 

Αλεξανδρούπολη, 10 Αυγούστου 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 14454


1 δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια  της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Αλεξανδρούπολη)


1. ΣΤΟΧΟΙ

Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας, απευθύνεται στους βαμβακο-παραγωγούς με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των βαμβακοφυτειών τους.

2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

2.1 Οι βαμβακοφυτείες της πρώιμης σποράς στο μεγαλύτερο ποσοστό τους βρίσκονται στο στά-διο πλήρους καρπόδεσης και καρποφορίας, και σε πολλές των περιπτώσεων ξεπέρασαν και το 50%

2.2 Υπάρχουν όμως και αρκετές εκτάσεις που - εξαιτίας των χειμερινών πλημμυρών που ση-μειώθηκαν και εν αναμονή της στράγγισης των νερών - καθυστέρησε η σπορά τους.

Αυτό έφερε σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη απόκλιση και ανομοιομορφία στα βλαστικά στάδια ανά-πτυξης των βαμβακόφυτων στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσής μας.

Οι τελευταίες είναι και εξαιρετικά ευάλωτες στη δεύτερη γενιά του πράσινου σκουληκιού, την πτήση του οποίου και διανύουμε και είναι η πλέον επικίνδυνη και ζημιογόνα.

2.2 Κατά περιοχές παρατηρούνται ιδιαίτερα αυξημένες συλλήψεις ακμαίων στο δίκτυο φερομονι-κών παγίδων που έστησε η ΔΑΟΚ Έβρου σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ και τους εποπτευόμε-νους φορείς του. Αντίθετα, δεν παρατηρείται παρουσία ωφέλιμων εντόμων

3, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

3.1 Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι απαραίτητο να συνεχίσουν τους σχολαστικούς δειγματοληπτι-κούς ελέγχους και να επέμβουν με διενέργεια ψεκασμών μόνο αν διαπιστωθεί

α) για το πράσινο σκουλήκι παρουσία τεσσάρων προνυμφών μέχρι 1 εκατοστό ανά 100 βαμβα-κόφυτα ή μία νεαρή προνύμφη στα φυτά 1,5 μέτρου επί της γραμμής

β) για το ρόδινο σκουλήκι παρουσία πέντε με οκτώ νεαρών προνυμφών κατά μέσο όρο στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων σε δείγμα που λήφθηκε κατά τη διαγώ-νιο του αγρού.

3.2 Όταν παραστεί ανάγκη επαναληπτικών ψεκασμών συνιστάται η χρήση εντομοκτόνων διαφο-ρετικής δράσης και χημικής ομάδας

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΜΕ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

4.1 Γενικά θα πρέπει να αποφεύγονται οι μη αναγκαίοι ψεκασμοί. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης προσβολής από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι υψηλότερης από τα όρια που προαναφέραμε, μό-νο τότε να γίνει παρέμβαση με ψεκασμό, με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και να συνεχίσουν οι έλεγχοι και μετά τον ψεκασμό.

Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ.

Συστήνονται κατά προτεραιότητα

 Τα βιολογικά εντομοκτόνα

 Τα χημικά εκλεκτικά

 Τα χημικά μη εκλεκτικά

και η χρήση τους να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

4.2 Για την ασφάλεια των μελισσών, θα πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι για την απο-μάκρυνση των κυψελών και οι ψεκασμοί να διενεργούνται μετά τη δύση του ηλίου.

4.3 Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α.

Α. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

 

10   δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων

ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

της περιφερειακής ενότητας Έβρου (Αλεξανδρούπολη)