Απόφαση αναγώρισης της Ομ.Π. «Ομάδα Παραγωγών Αλεξανδρούπολης Αρωμαρτικών Φυτών»

Εκτύπωση

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ομ.Π. Ο.Π. καιΙ Ε.Ο.Π.

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητριου 40

Ταχ. Κώδικας: : 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Πληροφ. : Α.Γκιόργκα

Τηλ. : 2551357164

FAX : 2551357225

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρουπολη 29- 06 -2018

Αριθ.πρωτ. 6783


ΑΠΟΦΑΣΗ

Η κατά το άρθρο 3 παρ. 1α της Υ.Α. 397/18235/16-02-2017 (ΦΕΚ 601 Β΄) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α) των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.) των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.), της Π.Ε. Έβρου η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 23286/30-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΗΚΝ7ΛΒ-Ο6Ζ ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου

Έχοντας υπόψη:

1.Το Ν.4384/26-4-2016 (ΦΕΚ 78/Α΄/26-4-2016).

2.Τον Καν (ΕΕ) 1308/2013 όπως ισχύει.

3. Την με αριθ. Πρωτ. 397/18235/16-2-2017(ΦΕΚ Β΄/601/24-2-2017) ,όπως ισχύει.

4.Το με αριθ. Πρωτ. 2430/110502/20-10-2017(ΦΕΚ Β΄/3800/27-10-2017)

5. Την από 6783/11-4-2018 αίτηση του Α.Σ. Αλεξανδρούπολης Αρωματικών Φυτών «ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ»

6. Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά

7. Την έκθεση του εισηγητή της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου

Αποφασίζουμε

Την αναγνώριση του Α.Σ. Αλεξανδρούπολης Αρωματικών Φυτών «ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ»

με ΑΦΜ 997332736 με έδρα την Αλεξανδρούπολη του Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου ως Ομάδα Παραγωγών Αλεξανδρούπολης Αρωματικών Φυτών με τον διακριτικό τίτλο «Η ΟΜΟΡΦΙΑ» καθώς πληρεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αναγνώρισης της ισχύουσας νομοθεσίας, για το προϊόν Αιθέρια Έλαια από 29-6-2018.

Κατεβάστε την απόφασηpdf


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

O Πρόεδρος

Παπαδάκης Πασχάλης

 

 Τα μέλη.

1.Τζιμοτούδης Απόστολος

2.Ράπτης Δημήτριος

 

Η Γραμματέας

Τερζή Παναγιώτα