Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Υπουργικές Αποφάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑTΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Τ.Κ :68100 Αλεξ/πολη

Πληρ.: Α. Ξανθόπουλος

Τηλ.: 25513 57155

FAX: 25513 50495

Email.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξ/πολη 10-8-2017

Αρ. Πρωτ.: 15261


ΘΕΜΑ: Υπουργικές Αποφάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Στo πλαίσιo του Ε.Π.ΑΛ.Θ 2014-2020 εκδόθηκαν:

1. Η Υπουργική Απόφαση 1122/20.07.2017 (ΦΕΚ 2656/Β/28.07.2017 pdf, ΑΔΑ ΩΗ244653ΠΓ-9Υ6 pdf) Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Μέτρων 3.1.8 - «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 - «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

2. Η Υπουργική Απόφαση 1123/20.07.2017 (ΦΕΚ 2636/Β/27.07.2017 pdf, ΑΔΑ ΩΣΓ44653ΠΓ-ΛΞ3 pdf) Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.1.22 -«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.»

3. Η Υπουργική Απόφαση 1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2686/Β/01.08.2017 pdf, ΑΔΑ ΩΣΩΧ4653ΠΓ-7ΜΕ pdf) Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 - Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

4. Η Υπουργική Απόφαση 1120/20.07.2017 (ΦΕΚ 2637/Β/27.07.2017 pdf, ΑΔΑ 7ΤΛΡ4653ΠΓ-ΦΔΙ pdf) Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3 - Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 .

Αναμένονται οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.